aa
aa
aa
aa
aa

 

De goude leeuw of den asijn der wysenWaer in ontallyke heerlyke

konsten en nutte verborgentheden ontdekt worden ...

Alles met eigen handen gewrocht, en met vele kopere platen

aen den dach gegeven

 

The golden lion or the asijn der wysen: Waer in ontallyke heerlyke konsten and useful detentions are discovered ... 
All with own hands wrought, and with many copper plates aden the dach given

 

 

by Merian, Matthaeus, 1593-1650

Goossen ¬van Vreeswyk
Waesberge, 1676 - 246 pages

 

Full manuscript here.

 

 


 

aa
aa
aa
aa
aa